Công Ty Đông Nam Tiến

Giới thiệu về cửa hàng

  •  Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Ngành chính) 
  •  Lắp đặt hệ thống điện
  •  Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
  •  Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
  •  Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  •  Bán buôn kim loại và quặng kim loại
  •  Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  •  Hoạt động thiết kế chuyên dụng
  •  Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
  •  Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
1
Bạn cần hỗ trợ?